Skip Navigation Links > Ana Sayfa > Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular-------------------------------------------------------------------
1.      Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. ne zaman kurulmuştur. Şirketin amacı nedir?

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.  9 Temmuz 1996 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur.

Şirketin amacı, ilgili mevzuatla belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde menkul kıymetlerini satın aldığı ortaklıkların sermaye ve yönetimlerine hakim olmamak kaydıyla sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletmektir.

2.      Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. hangi borsada işlem görmektedir?

Şirketimizin hisse senetleri, BIST Ulusal Pazarı'nda GRNYO koduyla işlem görmektedir.

Dahil olduğu endeksler; BIST TÜM(XUTUM) / -BIST KURUMSAL YÖNETİM (XKURY)/ -BIST MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI(XYORT) şeklindedir.

Hissenin Reuters kodu; GRNYO.IS, Bloomberg kodu; GRNYO TI’dir.

3.      Ticaret Sicil Bilgilerine nereden ulaşabilirim?

Şirketimizin Ticaret Sicil Belgelerine;

http://www.gyo.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/ticaret-sicil-bilgileri.aspx

adresinden ulaşabilirsiniz.

4.      Ödenmiş ve kayıtlı sermayesi ne kadardır? Sermaye artırımlarına nerden ulaşabilirim?

Şirketimizin ödenmiş sermayesi 37.500.000 TL (otuzyedi milyon beşyüz bin Türk Lirası) kayıtlı sermayesi; 100.000.000 TL (yüzmilyon Türk Lirası) dır.

Sermaye artırımlarına;

http://www.gyo.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/operasyonel-finansal-veriler/sermaye-artirimlari.aspx

adresinden ulaşabilirsiniz.

5.      Sermaye ve Ortaklık yapısı nedir? Nasıl ulaşabilirim?

Şirketimizin Sermaye ve ortaklık yapısına;

http://www.gyo.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/sermaye-ve-ortaklik-yapisi.aspx

adresinden ulaşabilirsiniz.

6.      Ne zaman halka açıldı?

Şirketimizin Kasım 1996’da halka açılmıştır.

7.      Halka arz izahnamesine nereden ulaşabilirim?

Şirketimizin izahnamesine;

http://www.gyo.com.tr/gyo_files/20132514121821_Izahname1996.pdf

adresinden ulaşabilirsiniz.

8.      Esas Sözleşme ve Değişikliklerine nereden ulaşabilirim.

Şirketimizin esas sözleşmesine;

http://www.gyo.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/sirket-esas-sozlesmesi.aspx

adresinden

Esas Sözleşme Değişikliklerine;

http://www.gyo.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/esas-sozlesme-degisiklikleri.aspx

adresinden ulaşabilirsiniz.

9.      Bilgilendirme politikası var mıdır?

Şirketimizin bilgilendirme politikası vardır.

http://www.gyo.com.tr/gyo_files/20132793635747_BİLGİLENDİRME%20POLITIKA.pdf

adresinden ulaşabilirsiniz.

10.  Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin ”Kar Dağıtım Politikası” nedir?

http://www.gyo.com.tr/gyo_files/20132793659372_KarDagitimPolitikasi.pdf

adresinden ulaşabilirsiniz.

11.  Yıllık Faaliyet Raporlarına nasıl ulaşabilirim?

Şirketimizin yıllık faaliyet raporlarına;

http://www.gyo.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/operasyonel-finansal-veriler/faaliyet-raporlari.aspx

adresinden ulaşabilirsiniz.

12.  Finansal tablolarına nereden ulaşabilirim?

Şirketimizin finansal tablolarına;

http://www.gyo.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/operasyonel-finansal-veriler/finansal-tablolar-ve-dipnotlar.aspx

adresinden ulaşabilirsiniz.

13.  Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu  var mıdır?

Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkeleri uyum raporu düzenlemektedir.

http://www.gyo.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/kurumsal-yonetim-uyum-ve-raporu.aspx

adresinden ulaşabilirsiniz.

14.  Performans Sunuş Raporları yayınlanmakta mıdır? Nasıl ulaşabilirim?

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatlarına uygun düzenli olarak performans sunuş raporu düzenlemektedir. Bu raporlara;

http://www.gyo.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/operasyonel-finansal-veriler/performans-sunus-raporlari.aspx

adresinden ulaşabilirsiniz.

15.  Şirketin aldığı ödül var mıdır?

Şirketimiz 2011 ,2012  ve 2013 yıllarında üç adet Uluslararası Kalite ödülü almıştır. Bu ödüllere ilişkin bilgilere;

http://www.gyo.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/operasyonel-finansal-veriler/performans-sunus-raporlari.aspx

adresinden ulaşabilirsiniz.

16.  Şirket ile ilgili olarak bilgi almak için neresi ile nasıl iletişime geçmeliyim.

Şirketimizin iletişim bilgilerine;

http://www.gyo.com.tr/tr/bize-ulasin.aspx

adresinden ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimiyle iş saatleri içinde telefon/faks ile veya e-posta ile iletişim kurabilirsiniz.

http://www.gyo.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/pay-sahipleri-ile-iliskiler-birimi-iletisim.aspx