Skip Navigation Links > Ana Sayfa > Kurumsal

KurumsalGaranti Yatırım Ortaklığı A.Ş.  9 Temmuz 1996 tarihinde tescil edilerek 250.000 TL sermaye ile İstanbul’da kurulmuştur.

Şirketin amacı, ilgili mevzuatla belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde menkul kıymetlerini satın aldığı ortaklıkların sermaye ve yönetimlerine hakim olmamak kaydıyla sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletmektir.

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. bu amaç dahilinde;
a) Ortaklık portföyünü oluşturur, yönetir ve gereğinde portföyde değişiklikler yapar,
b) Portföy çeşitlemesiyle yatırım riskini, faaliyet alanlarına ve ortaklık durumlarına göre en aza indirecek bir biçimde dağıtır,
c) Menkul kıymetlere, mali piyasa ve kurumlara, ortaklıklara ilişkin gelişmeleri sürekli izler ve portföy yönetimiyle ilgili gerekli önlemleri alır,
d) Portföyün değerini korumaya ve artırmaya yönelik araştırmalar yapar.

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin hisseleri Kasım 1996’da %80 oranında halka arz edilmiş olup 30 Eylül 2018  tarihi itibariyle %99,70’i Borsa İstanbul A.Ş.'de (“BIST”) işlem görmektedir.

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş’nin merkezi İstanbul’dadır, 30 Eylül   2018  tarihi itibariyle çalışan sayısı 9’dur. Şirketin kayıtlı sermayesi 100.000.000 TL, 19 Ekim 2020 tarihinde tescil edilmiş çıkarılmış sermayesi 37.500.000 TL'dir.

Şirketimiz GRNYO kodu ile işlem görmekte olup dahil olduğu endeksler BIST TÜM(XUTUM) / -BIST KURUMSAL YÖNETİM (XKURY)/ -BIST MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI(XYORT) endeksleridir.