Skip Navigation Links > Ana Sayfa > Kurumsal > Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu ÜyeleriDündar Dayı (Yönetim Kurulu Başkanı)

 

 

TED Ankara Koleji mezunu olan Dündar Dayı, üniversite öğreniminde Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olmuş, yüksek lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Ekonomi Hukuku üzerine tamamlamıştır. Sermaye Piyasaları ve Bankacılık kariyerine 1995 yılında T.Garanti Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu'nda müfettiş olarak başlamış, bu dönem içerisinde yurt içi yurt dışı bir çok şube ve iştirakte teftiş, inceleme ve soruşturma faaliyetlerinde bulunmuştur. 1999 yılında aynı bankada Hazine Operasyon Birim Müdürü olarak atanmış, süreç içerisinde banka portföyünün tüm hazine işlemlerinin operasyonları ile yatırım fonlarının değerleme ve saklama operasyonlarına liderlik etmiştir. 2004 yılında T.Garanti Bankası A.Ş.'nin iştiraki olarak, sermaye piyasalarında portföy yönetimi değerlemesi ve operasyonları ile kurumsal ve bireysel  saklama operasyonları ve risk yönetimi faaliyetleri gösteren Garanti Hizmet Yönetimi A.Ş.'de kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevlerini 13 yıl boyunca sürdürmüştür.

2017 yılında Osmanlı Yatırım A.Ş. ve Osmanlı Portföy A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak kariyerine devam etmiş, burada mali işler, bilgi teknolojileri, operasyon,  insan kaynakları, muhasebe, teftiş kurulu, iç kontrol, inşaat ve belge yönetimi birimlerinin faaliyetlerini yürütmüştür.

Sadık Tıltak (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nden mezun oldu. 1988 yılında Türkiye Garanti Bankası AŞ’de Müfettiş Yardımcısı olarak başladığı meslek hayatını, aynı bankada  Şube  Müdürü ve Genel Müdürlük Birimlerinde Yönetici olarak devam ettirdi.

30 Mart 2012 tarihinde Türkiye Vakıflar Bankası TAO Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Tıltak, Türkiye Vakıflar Bankası TAO Kredi Komitesi, Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi ve Denetim Komitesi üyeliklerinin yanında, Vakıf Finans Factoring Hizmetleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, Vakıf Gayrimenkul Değerleme AŞ, Vakıf Pazarlama ve Ticaret AŞ ve Vakıf Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ile Halk Hayat ve Emeklilik AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

1 Nisan 2014 tarihinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildiği T. Halk Bankası A.Ş Yönetim Kurulunda, Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Denetim Komitesi Başkanı, Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı ve Kredi Komitesi üyesi olarak görev yaptı. Ayrıca, banka iştiraklerinden, Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Halk Sigorta A.Ş.  Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yaptı.

 

Kadir Erhan Tunçay (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

1961 doğumlu Erhan Tunçay , Saint-Joseph Fransız Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. 1988-1999 yılları arasında Garanti Bankası Genel Müdürlüğünde Pazarlama, Muhabir İlişkiler ve Kurumsal Krediler Birim Müdürlükleri görevlerinde  bulundu. Garanti Bankası Aktif-Pasif Komitesi Üyeliği yaptı. Garanti Bankası Moskova Temsilciliği görevini yürüttü.

1999-2004 yılları arasında Garanti Sigorta ve Garanti Hayat/Emeklilik şirketlerinin ortak Genel Müdürlüğünü yaptı. Her iki şirketin yeniden yapılanması, organizasyon ve süreçlerin yeniden düzenlenmesi, yeni ürünler ve stratejilerin oluşturulması ve bilgi işlem alt yapısının geliştirilmesi ve Garanti Bankası ile etkin banka sigortacılığı uygulamalarının yerleştirilmesi konularında liderlik yaptı.

Genel Müdürlük yaptığı süre içinde Türkiye Sigorta Şirketleri Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

2005-2013 yılları arasında Türkiye Sigorta Şirketleri Birliği nin Genel Sekreterlik görevini yürüttü. Sigorta Sektörünün Hükümet, Bürokrasi ,kamu otoritesi, sektördeki tüm paydaşlar ve yurt dışı ile olan ilişkilerini  yönetti. Avrupa Sigorta Birliği’nin İcra Komitesi Üyeliği görevinde  bulundu.

Genel Sekreterlik Görevi süresince DASK YK Bşk Yrd, T.Loydu Vakfı YK Bşk Yrd.,Tarım Havuz Kurulu (Tarsim ) YK Üyeliği, Güvence Hesabı YK Bşk Yrd, Sigorta Bilgi Merkezi , Sigortacılık Eğitim Merkezi ,Sigorta Tahkim Kurulu, Türkiye Motorlu Taşıtlar Bürosu ,Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı, Türkiye Kalite Derneği (KALDER ) Yönetim Kurulu Üyelikleri görevlerinde bulundu.

15 yılı üst düzey yönetici ve 25 yıla yakın profesyonel çalışma hayatı süresince etkni yöneticilik, liderlik, satış&pazarlama teknikleri, iletişim , risk analizi , bilanço yönetimi, etkili sunum, performans yönetimi konularında eğitimler aldı.

Genel Müdür ve Genel Sekreterlik görevleri sırasında konferans,seminer ve bir çok toplantıda konuşmacı ve oturum başkanlıklarında bulundu.

2018 yılında 25 yıllık profesyonel çalışma hayatında elde ettiği etkin liderlik konusundaki tecrübelerini, birikimlerini yaşadığı olaylar ile anlattığı  “Fark Yaratan Liderlik”  kitabını yayımladı. “liderlikbecerileri.com “ veya erhantuncay.com adlı sitesi bulunmaktadır. Liderlik, mentorluk , yönetim danışmanlığı ve kişisel gelişim konularında eğitim ve danışmanlık çalışmalarına devam etmektedir.

Selami Ekin (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunu olan ve kariyerine Garanti Bankası Teftiş Kurulu’nda müfettiş olarak başlayan Selami Ekin, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı, Kurumsal Bankacılık Sektör Pazarlama Müdürlüğü, Kurumsal Şube Müdürlüğü, Ticari Bankacılık Bölge Müdürlüğü, Kurumsal ve Ticari Krediler Müdürlüğü gibi görevler üstlendi. Bankanın krediler sistem altyapısının yeniden dizayn edilmesi çalışmalarında görev aldı. 2001 Bankacılık krizi sonrası birçok kurumsal firmanın kredi yeniden yapılandırma çalışmalarında bulundu. 2005-2016 yılları arasında, Bankanın finansal iştiraklerinden olan; Garanti Finansal Kiralama A.Ş., Garanti Faktoring A.Ş. ve kuruluşuna öncülük ettiği Garanti Filo Yönetimi A.Ş.’de Genel Müdür olarak görev yaptı.

Aşkın Altıncı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat mezunu olan Aşkın Altıncı, 1994 yılında T. Garanti Bankası A.Ş.’de Müfettiş Yardımcısı olarak başladığı iş hayatında, Müfettişlik, İnceleme Müfettişliği, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Şube Müdürlüğü görevlerini üstlenmiştir. 1998 yılında Banka bünyesinde gerçekleştirilen İş Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması Projesinde (BPR) yer almıştır. Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı döneminde denetim süreçlerinin yeniden yapılandırılması çalışmalarına liderlik etmiştir.

2009 yılında Derindere Filo Kiralama A.Ş. firmasında İç Denetim ve Süreç Geliştirme Müdürlüğü görevini üstlendikten kısa süre sonra 2018 yılına kadar aynı firmada tüm satış sonrası hizmetler, idari işler ve araç dışı satın almalardan sorumlu Operasyon Direktörü olarak görev yapmıştır.

Sonrasında Auto King firmasında operasyonlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Otomol firmasında da Kiralama Direktörü olarak görevini sürdürmüştür.

ASKO Holding bünyesinde faaliyet gösteren MST Satış Pazarlama ve Yatırım A.Ş.’de İş Makineleri Kiralama Direktörlüğü görevini üstlenmiştir.