Skip Navigation Links > Ana Sayfa > Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim

Kurumsal YönetimGaranti Yatırım Ortaklığı A.Ş.,  faaliyetlerini önemli bir şekilde etkileyebilecek mevzuat değişikliklerini hassasiyetle takip etmektedir.

Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri konusunda 2017 yılının tüm raporlarında dayanak aldığı tebliğler;

 • 30.12.2011 tarihli ve 28158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri:IV,No:56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”
 • 11.2.2012 tarihli ve 28201 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri:IV,No:57 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de (Seri:IV,No:56) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”
 • 29.6.2012 tarihli ve 28335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri:IV,No:60 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”
 • 13.9.2012 tarihli ve 28410 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri:IV,No:61 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de (Seri:IV,No:56) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”
 • 22.2.2013 tarihli ve 28567 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri:IV,No:63 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de (Seri:IV,No:56) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”
 • 6.4.2013 tarihli ve 28610 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri:IV,No:64 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de (Seri:IV,No:56) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri konusunda 2014 yılında dayanak aldığı tebliğler;

 • 3.1.2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)

şeklindedir.

Ayrıca faaliyetlerimizde dayanak aldığımız kanun ve yönetmelikler;
 

 • 13.1.2011 tarihinde kabul edilen, 14.2.2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 1.7.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
 • 26.6.2012 tarihinde kabul edilen, 30.6.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 1.7.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6335 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 • 28.8.2012 tarihli ve 28395 sayılı  Resmi Gazetede yayınlanarak 1.7.2012 tarihinde yürürlüğe giren Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik
 • 6.12.2012 tarihinde kabul edilen, 30.12.2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
 • 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazetede  yayınlanarak 01.10.2012 tarihinde yürürlüğe giren Anonim Şirketlerde  Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin yönetmelik.
 • 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.10.2012 tarihinde yürürlüğe giren Anonim Şirketlerin  Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ
 • 28.11.2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazetede  yayınlanarak yürürlüğe giren Anonim Şirketlerin  Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında yönetmelik 
 • 13.06.2013  tarihli ve 28676 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)
 • 27.05.2015  tarihli ve 29368 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına   İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5)
 • 30.12.2013  tarihli ve 28867 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)
 • 02.01.2014 tarihli ve 28870 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-27.1)
 • 03/01/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim  Tebliği(II-17.1)
 • 23/1/2014 tarihli ve 28891 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe  giren Özel Durumlar Tebliği (II-15.1)
 • 21/1/2014 tarihli ve 28889 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe  giren Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği (VI-104.1)’
 • 27/12/2013 tarihli ve 28864 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe  giren Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği (VII-128.6)
 • 05/01/2018 tarihli ve 30292 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürülüğe giren Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliği  (VII-128.9)